2M

2M

UKH spolupracuje se skupinkou 2M. :)

2M – medici medikům je skupina mediků a mladých lékařů, kteří na bázi křesťanských hodnot usilují o hlubší pochopení smyslu lékařského povolání, o prohloubení diskuse o etických dilematech v medicíně a o vzájemnou podporu studentů medicíny.

Skupinky funguji v kazdem meste, kde je lekarska fakulta (Praha, Plzeň, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava)
Ve zkratce: křesťanští medici v Česku

Více informací naleznete na: www.medicimedikum.cz

Petr -- mobil: 736437529