Jan Sokol: Jsou lidská práva přirozená?

31. 10. 2016

Přednáška prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc. na téma: „Jsou lidská práva přirozená?“

Kdy: 31. 10. 2016 v 18:30

Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí Curieových 7, Praha 1, místnost č. 300

Anotace:

Koncept lidských a občanských práv tvoří dnes asi jediný možný základ mírového uspořádání světa. Přesto formulace těchto práv a právního i politického myšlení o nich trpí tím, že se chápou individualisticky, jak to odpovídá osvícenské tradici, z níž vznikly. Tím vzniká i těžko řešitelný spor o míře jejich vymahatelnosti atd.

Cílem příspěvku je ukázat, že koncept lidských práv není tak samozřejmý a „přirozený“, jak se někdy domníváme; zkušenost naopak ukazuje, že mimo oblast svého vzniku naráží často na nepochopení a odpor, který různě zneužily i totalitní systémy. Pro skutečně pevné založení myšlenky lidských práv je třeba uznat, že to ve skutečnosti nejsou primárně individuální a subjektivní práva (o nichž nedovedeme říci, kde se berou), nýbrž závazky a omezení vůči druhým lidem. Tak „právo na život“ je vlastně závazkem a povinností nikomu život nebrat, nikoli subjektivním právem, které by třeba na smrt nemocný mohl chtít vymáhat.

Na několika nápadných příkladech chce příspěvek ukázat, jak se myšlenka lidských práv  – jako jeden z vrcholných výkonů západní kultury – zjednoduší a vyjasní, jakmile je uvedeme do souvislosti se společenskou skutečností člověka. Takové chápání lidských práv by mohlo značně usnadnit i mezikulturní diskusi o této dnes politicky mimořádně závažné otázce.