V Kristu do své profese

20. 4. 2015

V Kristu do své profese

Je tu další PRAžské SEtkání UKH skupinek. Tématem bude V Kristu do své profese a hostem bude host z Norska: Berit Helgøy Kloster (více o ní níže).

Dalšími body programu budou modlitby za fakulty v Praze, sdílení a nápady, chvály a samozřejmě neformální čas u občerstvení.

Místo: Římská 43, Praha 2

Berit Helgøy Kloster

Vedoucí pro Tentmaking v hnutí Lausanne Movement od r. 1992

Berit se narodila na malém ostrově v Norsku do velké křesťanské rodiny, která má hluboké misionářksé kořeny a je nyní členem Norské Covernant Church (Evangelikální Luteránská).
Studovala
Teacher College, Stavanger a teologii (Free Faculty Oslo, University of Trondheim, Fuller Seminary), jakož i Psychologii vzdělávání na univerzitě v Oslu.

Berit působila jako misionářka v Ekvádoru a Bolívii 22 let jako učitelka na školách a má 45 let zkušeností v kázání na různých příležitostech na celém světě. Publikovala v měsíčníkách a denním tisku a také v rádiu,
malých brožurkách a angažovala se také politicky (Křesťanští demokraté) v Norsku.
její služba zahrnuje 6 let v Národní Radě Norské církve a je členkou Rad různých misijních organizací.

Berit je vdaná za Sveina Erika Klostera, který je chirurgem. Mají 4 děti a 6 vnoučat.