Novinky

6. 11. 2017

Time for Truth: Who can we really trust?

Název přednášky: Time for Truth: Who can we really trust?
Termín konání: 6. listopadu 2017 od 19h,

Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 131

Anotace

V postmoderní společnosti pravda již neexistuje v objektivním nebo absolutním smyslu. Přinejlepším je relativizována. Při nejhorším spadá do kategorie staromódní zvyklosti. Os Guinness argumentuje v této přednášce, že pravda je nepostradatelná pro dosažení skutečné svobody a kvalitního života. Řečník dále vyzdvihuje, že pravda je něco, co nás konfrontuje. Způsobuje, že se naše touhy tvarují podle pravdy nebo tvarujeme pravdu podle našich tužeb. Přednáška je relevantní pro ty, kteří pravdu hledají, pravdě se vyhýbají jakož i oponenty pojetí pravdy v současném světě. Guinness ve své přednášce ukazuje, že skutečná svoboda a pravdivost našeho života nás vede k integritě a ke skutečné odpovědnosti.

Os Guinness je autorem a sociálním kritikem. Jeho praprapradědeček je Arthur Guinness, zakladatel Dublinského pivovaru slavného pivovaru Guinness. Narodil se v Číně, kde během druhé světové války jeho rodiče pobývali jako lékařští misionáři. Byl svědkem Čínské revoluce, pročež byl v roce 1949 společně s mnoha dalšími cizinci vyhoštěn. Vrátil se do Evropy, kde studoval na University of London a následně na Oriel College v Oxfordu, kde získal doktorát.

Os Guinness napsal nebo editoval více než třicet knih včetně The Call, Time for Truth, Long Journey Home, Unspeakable, A Free People’s Suicide, The Global Public Square a Renaissance. Než se odstěhoval do Spojených států v roce 1984, byl nezávislým reportérem BBC. Od té doby byl hostujícím badatelem ve Woodrow Wilson Center for International Studies, lektorem na Brookings Institution, Trinity Forum a EastWest Institute v New Yorku. Byl ředitelem Williamsburg Charter Foundation a je autorem The Global Charter of Conscience publikovaného Evropským Parlamentem v roce 2012.

6. 11. 2017

Něco víc než > festival 2017

Živá knihovna

Řečníci: Slavko Hadzic, Joel Oliviera a další

Kde: knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Kdy: 6.11. od 16:00 do 17:00

Originální koncept živé knihovny spočívá v tom, že zúčastnění zde namísto knih mají příležitost číst životní příběhy zde přítomných osobností. Ty zde vystupují v roli tzv. živých knih, které jsou čteny prostřednictvím rozhovorů, během kterých osobnosti sdílí s lidmi svůj osud a díky kterým je možné dozvědět se životní cestu dané osoby.

Čas na pravdu aneb komu můžeme doopravdy věřit

Řečník: Os Guinness

Kde: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 131

Kdy: 6.11. v 19:00

V naší postmoderní společností se lze často setkat s názorem, že pravda neexistuje nebo je přinejmenším relativní. Velezkušený řečník tohoto včera Os Guinness však zastává jiný názor a to, že pravda je naprosto nezbytnou podmínkou svobody a dobrého života a zároveň posluchače vyzývá k tomu, aby se nebáli pravdu hledat.

 

Čas na gril aneb křesťanství pod palbou otázek

Řečník: Jan Valeš

Kde: Studentský klub Celetná, Celetná 20

Kdy: 7.11. v 16:00

Zde přítomný řečník je na tzv. horkém křesle vystaven zvídavým dotazům přítomných studentů, kterým se tak naskýtá jedinečná možnost dozvědět se odpovědi na jakékoli otázky týkající se křesťanství, na které neměli doposud příležitost se nikoho zeptat nebo na něž se jim nedostalo uspokojivé odpovědi.

Čas na svobodu aneb pryč s pravidly

Řečník: Bruce Gillingham

Kde: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, Aula

Kdy: 7.11. v 19:00

S křesťanstvím si obrovská spousta lidí asociuje dodržování různých příkazů a nařízení. Řečník tohoto večera se však bude snažit přesvědčit posluchače o opaku a ukázat, že pravá podstata křesťanství netkví v dodržování žádných pravidel nýbrž v osobním vztahu s Ježíšem Kristem.

 

Čas na sebe aneb přestaň jen hromadit znalosti

Řečník: Tomáš Grulich

Kde: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, místnost: S210

Kdy: 8.11. v 16:00

Tlak na výkon ve studiu může studenta tlačit k jednostrannému životnímu stylu. Život je víc než schopnost vstřebávat informace a rozvoj intelektu. Kvalitní život vyžaduje osobností růst zahrnující tělo, duši, ducha, vztahy… Způsob, jak to zvládáme na VŠ do jisté míry přeznačuje celou naší životní orientaci. Přestaň jen hromadit znalosti a investuj
do celého sebe…

 

Čas změnu aneb začni znovu s čistým štítem

Řečník: Bruce Gillingham

Kde: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, Aula

Kdy: 8.11. v 19:00

Po světě chodí spousta lidí, kteří mají možná touhu restartovat svůj život a začít znovu s čistým štítem, ale zároveň mají pocit, že na to může být už trochu pozdě. Řečník tohoto večera se však bude snažit poukázat na to, že nikdy není pozdě začít znovu a že křesťanství v tomto směru nabízí všem zájemcům příležitost na pomyslný restart.

 

Čas na zprávy aneb kde hledat pravdu v době postfaktické

Řečník: Tomáš Uher

Kde: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 5, místnost: 215

Kdy: 9.11. v 16:00

Poměrně často se lze v poslední době setkat s názorem, že žijeme v tzv. postfaktické době, kde emoce hrají hlavní roli, zatímco fakta jsou podružná. Cílem této přednášky je zamyslet se nad tím, jakou roli hrají fakta v současném světě a kde vůbec hledat v tomto období lidských dějin pravdu.

Čas na naději aneb kde hledat světlo na konci tunelu

Řečník: Bruce Gillingham

Kde: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, Aula

Kdy: 9.11. v 19:00

Naděje je hlavním hnacím motorem, který nás žene vpřed, i když se nám v životě nedaří a neprožíváme zrovna šťastné období. Přesto můžeme v našem životě dospět do bodu, kdy se nám zdá, že není žádného východiska a žádná naděje neexistuje. Přednáška má za cíl představit posluchačům pohled na naději z biblického hlediska, stejně tak jako navést všechny naději hledající posluchače tam, kde mohou tuto naději nalézt.

2. 11. 2017

Time for Science: What can we really know?

Název přednášky: Time for Science: What can we really know?
Termín konání: 2. listopadu 2017 od 19h,

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost Collegium Maximum

Organizátoři: Univerzitní křesťanské hnutí a Filozofická fakulta UK

Řečník otevře téma shrnutím myšlenek Immanuela Kanta: co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat? Tím přednáška vstoupí do své epistomologické části a pomůže nám nahlédnout do pohledu René Descarta. Svůj prostor dostanou v nastaveném rámci přednášky i myšlenky moravského rodáka, filozofa Edmunda Husserla. Tak se odhalí odpovědi na otázky, zda je možné vědět na základě měřitelných dat a zda existuje také druh vědění vztahující se k poznání lidí či něčeho, co nás přesahuje. John Lennox se dotkne ve své přednášce i vědy jako nástroje k poznání a srovná přední křesťanské i sekulární vědce a jejich přesvědčení. Takto Lennox formuluje různými způsoby výzvu: Co skutečně můžeme vědět?

Prof. John C. Lennox M.A., PhD., DPhil., DSC se narodil v Armagh (Severní Irsko)
v rodině vedoucího obchodního domu. Jeho rodiče ho odmala vedli ke křesťanské víře.
Když se na univerzitě v Cambridge dostal do akademického prostředí, kde se mimo jiné
zúčastnil také jedné z posledních přednášek teologa C. S. Lewise, musel svou víru
vystavit kritice ostatních akademiků a sám ji také přezkoumat. Zjistil, že čím více ji
vystavuje kritice, tím silněji je přesvědčen, že pro víru v Boha existují důkazy a
racionální argumenty.
Strávil téměř třicet let jako profesor matematiky na univerzitě v Cardiffu, učil i na
univerzitě ve Würzburgu, Freiburgu a Vídni.

Poté co hnutí Nových ateistů (zvláště po 11. září) začalo kritizovat vliv náboženství na
člověka a historii, vystoupil John Lennox jako mluvčí a obhájce křesťanství. Debaty
s předními ateisty, jako například Richardem Dawkinsem nebo Christopherem
Hitchensem byly vysoce sledované a vedly k vydání jeho argumentace v knižní podobě
(God’s Undertaker: Has Science Buried God? (2009), Gunning for God (2011), and Seven
Days that Divide the World (2011)). Jeho oponentem na dálku je také Stephen Hawking,
na jehož publikaci The Grand Design (2011) Lennox odpověděl svou knihou God and
Stephen Hawking (2011).
Lennoxe bychom mohli zařadit mezi křesťanské apologety, jako byl C. S. Lewis
(předchůdce) nebo Lee Strobel (současník). Zabývá se jak pozitivní, tak negativní
apologetikou.
V současnosti je profesorem matematiky a filozofie na univerzitě v Oxfordu a pastorační
poradce na Green Templeton College v Oxfordu.

6. 10. 2017

John Lennox a Os Guinness

2.11.2017 v 19h, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost Collegium Maximum
6.11.2017 v 19h, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, aula

22. 9. 2017

Ovoce a trny: školení vedoucích UKH

Čas: 22. -- 24.9.2017
Místo: bude určeno blíže k datu
Cena: 500 Kč (číslo účtu: 325113257/2010)

Přihlásit se můžete níže do 31.8. 2017

Poplatek za konferenci pošlete, prosím, na účet do 20.9. nebo přivezte hotově sebou.

Těšit se můžete kromě úžasné společnosti ostatních vedoucích a týmu UKH i na sdílení spousty skvělých nápadů a semináře.

Jak starší ročníky potvrdí, nejde o žádnou „nalejvárnu“, ale o sdílení, plánování a kvalitní odpočinek zarámované v dobrém biblickém vyučování.

Letošní téma je OVOCE a TRNY. Prokopeme se hlouběji do křesťanského života a budeme si odpovídat na otázku „Co mě dnes učí milost?“

Strana 1 / 812345...Konec »