Něco víc než > festival 2017

6. 11. 2017

Živá knihovna

Řečníci: Slavko Hadzic, Joel Oliviera a další

Kde: knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Kdy: 6.11. od 16:00 do 17:00

Originální koncept živé knihovny spočívá v tom, že zúčastnění zde namísto knih mají příležitost číst životní příběhy zde přítomných osobností. Ty zde vystupují v roli tzv. živých knih, které jsou čteny prostřednictvím rozhovorů, během kterých osobnosti sdílí s lidmi svůj osud a díky kterým je možné dozvědět se životní cestu dané osoby.

Čas na pravdu aneb komu můžeme doopravdy věřit

Řečník: Os Guinness

Kde: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 131

Kdy: 6.11. v 19:00

V naší postmoderní společností se lze často setkat s názorem, že pravda neexistuje nebo je přinejmenším relativní. Velezkušený řečník tohoto včera Os Guinness však zastává jiný názor a to, že pravda je naprosto nezbytnou podmínkou svobody a dobrého života a zároveň posluchače vyzývá k tomu, aby se nebáli pravdu hledat.

 

Čas na gril aneb křesťanství pod palbou otázek

Řečník: Jan Valeš

Kde: Studentský klub Celetná, Celetná 20

Kdy: 7.11. v 16:00

Zde přítomný řečník je na tzv. horkém křesle vystaven zvídavým dotazům přítomných studentů, kterým se tak naskýtá jedinečná možnost dozvědět se odpovědi na jakékoli otázky týkající se křesťanství, na které neměli doposud příležitost se nikoho zeptat nebo na něž se jim nedostalo uspokojivé odpovědi.

Čas na svobodu aneb pryč s pravidly

Řečník: Bruce Gillingham

Kde: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, Aula

Kdy: 7.11. v 19:00

S křesťanstvím si obrovská spousta lidí asociuje dodržování různých příkazů a nařízení. Řečník tohoto večera se však bude snažit přesvědčit posluchače o opaku a ukázat, že pravá podstata křesťanství netkví v dodržování žádných pravidel nýbrž v osobním vztahu s Ježíšem Kristem.

 

Čas na sebe aneb přestaň jen hromadit znalosti

Řečník: Tomáš Grulich

Kde: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, místnost: S210

Kdy: 8.11. v 16:00

Tlak na výkon ve studiu může studenta tlačit k jednostrannému životnímu stylu. Život je víc než schopnost vstřebávat informace a rozvoj intelektu. Kvalitní život vyžaduje osobností růst zahrnující tělo, duši, ducha, vztahy… Způsob, jak to zvládáme na VŠ do jisté míry přeznačuje celou naší životní orientaci. Přestaň jen hromadit znalosti a investuj
do celého sebe…

 

Čas změnu aneb začni znovu s čistým štítem

Řečník: Bruce Gillingham

Kde: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, Aula

Kdy: 8.11. v 19:00

Po světě chodí spousta lidí, kteří mají možná touhu restartovat svůj život a začít znovu s čistým štítem, ale zároveň mají pocit, že na to může být už trochu pozdě. Řečník tohoto večera se však bude snažit poukázat na to, že nikdy není pozdě začít znovu a že křesťanství v tomto směru nabízí všem zájemcům příležitost na pomyslný restart.

 

Čas na zprávy aneb kde hledat pravdu v době postfaktické

Řečník: Tomáš Uher

Kde: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 5, místnost: 215

Kdy: 9.11. v 16:00

Poměrně často se lze v poslední době setkat s názorem, že žijeme v tzv. postfaktické době, kde emoce hrají hlavní roli, zatímco fakta jsou podružná. Cílem této přednášky je zamyslet se nad tím, jakou roli hrají fakta v současném světě a kde vůbec hledat v tomto období lidských dějin pravdu.

Čas na naději aneb kde hledat světlo na konci tunelu

Řečník: Bruce Gillingham

Kde: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, Aula

Kdy: 9.11. v 19:00

Naděje je hlavním hnacím motorem, který nás žene vpřed, i když se nám v životě nedaří a neprožíváme zrovna šťastné období. Přesto můžeme v našem životě dospět do bodu, kdy se nám zdá, že není žádného východiska a žádná naděje neexistuje. Přednáška má za cíl představit posluchačům pohled na naději z biblického hlediska, stejně tak jako navést všechny naději hledající posluchače tam, kde mohou tuto naději nalézt.