Time for Science: What can we really know?

2. 11. 2017

Název přednášky: Time for Science: What can we really know?
Termín konání: 2. listopadu 2017 od 19h,

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost Collegium Maximum

Organizátoři: Univerzitní křesťanské hnutí a Filozofická fakulta UK

Řečník otevře téma shrnutím myšlenek Immanuela Kanta: co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat? Tím přednáška vstoupí do své epistomologické části a pomůže nám nahlédnout do pohledu René Descarta. Svůj prostor dostanou v nastaveném rámci přednášky i myšlenky moravského rodáka, filozofa Edmunda Husserla. Tak se odhalí odpovědi na otázky, zda je možné vědět na základě měřitelných dat a zda existuje také druh vědění vztahující se k poznání lidí či něčeho, co nás přesahuje. John Lennox se dotkne ve své přednášce i vědy jako nástroje k poznání a srovná přední křesťanské i sekulární vědce a jejich přesvědčení. Takto Lennox formuluje různými způsoby výzvu: Co skutečně můžeme vědět?

Prof. John C. Lennox M.A., PhD., DPhil., DSC se narodil v Armagh (Severní Irsko)
v rodině vedoucího obchodního domu. Jeho rodiče ho odmala vedli ke křesťanské víře.
Když se na univerzitě v Cambridge dostal do akademického prostředí, kde se mimo jiné
zúčastnil také jedné z posledních přednášek teologa C. S. Lewise, musel svou víru
vystavit kritice ostatních akademiků a sám ji také přezkoumat. Zjistil, že čím více ji
vystavuje kritice, tím silněji je přesvědčen, že pro víru v Boha existují důkazy a
racionální argumenty.
Strávil téměř třicet let jako profesor matematiky na univerzitě v Cardiffu, učil i na
univerzitě ve Würzburgu, Freiburgu a Vídni.

Poté co hnutí Nových ateistů (zvláště po 11. září) začalo kritizovat vliv náboženství na
člověka a historii, vystoupil John Lennox jako mluvčí a obhájce křesťanství. Debaty
s předními ateisty, jako například Richardem Dawkinsem nebo Christopherem
Hitchensem byly vysoce sledované a vedly k vydání jeho argumentace v knižní podobě
(God’s Undertaker: Has Science Buried God? (2009), Gunning for God (2011), and Seven
Days that Divide the World (2011)). Jeho oponentem na dálku je také Stephen Hawking,
na jehož publikaci The Grand Design (2011) Lennox odpověděl svou knihou God and
Stephen Hawking (2011).
Lennoxe bychom mohli zařadit mezi křesťanské apologety, jako byl C. S. Lewis
(předchůdce) nebo Lee Strobel (současník). Zabývá se jak pozitivní, tak negativní
apologetikou.
V současnosti je profesorem matematiky a filozofie na univerzitě v Oxfordu a pastorační
poradce na Green Templeton College v Oxfordu.