Bible

Bible znamená z řečtiny (Biblia) „knihy“. Není to jedna kniha, ale soubor celkem 66ti knih. Tyto knihy byly sepsány v rozpětí 2000 let celkem 40ti autory, kteří se přirozeně navzájem neznali a netušili, že jejich spisy se stanou součástí jednoho celku.

V Bibli najdeme různé literární žánry: historické knihy, kroniky, rodopisy, poezii, prózu, písně, proroctví, dopisy, milostná psaní, modlitby a zákony a ustanovení. Děj se odehrává na území dnešního Izraele, Palestiny, Egypta, Libanonu, Sýrie, Turecka, Iráku, Řecka a Itálie.

V Bibli budeme marně hledat odpovědi na otázky jak (…dlouho vznikala země), ale najdeme tu odpovědi na otázky proč (…tu jsme).

Nejznámější úryvky z Bible:

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. (Gen 1:1-3)

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Řím 3:23)

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím 6:23)

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v  něho věří nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16)

V Čechách je několik překladů Bible. Pro začátečníky doporučujeme: 

Český ekumenický překlad (CEP) http://www.biblenet.cz/

Bible 21 http://www.bible21.cz/

 

Pokud máš zájem o Bibli a jsi student, zdarma si ji můžeš vyzvednout na některé ze skupinek UKH po dohodě s jejím vedoucím (kontakt viz Skupinky).