Bůh je milující vládce. On stvořil svět. Stvořil nás, abychom se starali o tento svět

Bůh stvořil tento svět, stvořil ho přesně k obrazu svému a s úžasnými detaily. On je vládce a vše co stvořil mu patří.

Bůh rovněž stvořil nás. Stvořil lidi a dal jim tento svět, aby se o něj starali, pečovali, byli za něj zodpovědni a užili si jeho krásu a užitečnost. Stvořil lidi, aby se starali o tento svět, ale pouze pod jeho autoritou, tak aby ho ctili a poslouchali jeho vedení.

Zní to možná dost ideálně, moc dokonale. Lidé, kteří se starají o svět a poslouchají Boha -- to není to, co vidíme v dnešním světě. Je zřejmé, že jě něco špatně s námia se světem.

Co říká Bible

„Hoden jsi, Pane, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“ Zjevení 4;11