O nás

UKH je síť křesťanských skupinek studentů, kteří sdílejí stejnou vizi: Chceme přinést dobrou zprávu Ježíše Krista svým přátelům na VŠ.

Nejsme církev a ani ji nechceme nahradit. Jsme zakořeněni ve svých křesťanských sborech z celých Čech a povzbuzujeme nové křesťany, aby se usadili v místních sborech.

Jsme studentská organizace. Tj. vzájemně se podporujeme v naší činnosti a usilujeme o to, aby jsme ve všech úrovních naší služby udrželi studentskou iniciativu a vedení.

UKH je součástí Mezinárodního společenství evangelikálních studentů (International Fellowship of Evangelical Students -- IFES), které sdružuje přes 150 národních studentských křesťanských hnutí pod jednou vizí: představit Krista studentům.

Naše víra

Věříme a vyznáváme:

 • trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého,
 • důvěryhodnost Písma svatého, které je jedinou, Bohem inspirovanou autoritou v otázkách víry a života,
 • Boží svrchovanost při stvoření, zjevení, vykoupení a posledním soudu,
 • Ježíše Krista, Syna Božího, Jeho neposkvrněné početí, bezhříšný život a vykupitelskou smrt na kříži za hříchy světa,
 • tělesné vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, Jeho nanebevstoupení a druhý příchod,
 • všichni lidé jsou hříšní; hřích je důsledkem odvrácení se od Boha, za co se stáváme objektem Božího hněvu a odsouzení,
 • vykoupení člověka a osvobození před trestem věčného odsouzení výlučně díky spasitelnému dílu Ježíše Krista,
 • spasení a ospravedlnění hříšníka jedině na základě Boží milosti skrze víru v Krista,
 • znovuzrození z Ducha Svatého jako podmínku spasení,
 • sílu a vedení Duchem Svatým v životě křesťana,
 • duchovní jednotu církve -- Těla Kristova, jejíž členy jsou všichni opravdově věřící,
 • věčný život, který je darem Božího milosrdenství a věčné odsouzení, které je vyjádřením Boží spravedlnosti.

Naše vize

Pomoci studentům promyslet, prověřit a prožít biblickou víru.

Česká republika se často skloňuje jako nejateističtější země na světě. 70% lidí je „nenáboženských“, ačkoliv mnozí z nich věří v „něco“ a někteří i v existenci boha.

Když už se ale našinec vydá na cestu hledání, jak poznat který bůh je ten pravý? Má cenu to řešit? Jak případné zjištění ovlivní život před smrtí popř. po smrti? Tyto otázky si kladou mnozí z 392400 studentů na českých vysokých školách.
Naší vizí je pomoci VŠ studentům promyslet, prověřit a prožít biblickou víru. Jinými slovy, představit Pána Ježíše Krista.
Usilujeme o to, aby křesťanští studenti z různých církví mohli společně slovem i životem relevantním způsobem v tomto smyslu ovlivnit své spolužáky i akadamické prostředí přímo na vysokých školách a kolejích.

Náš tým

Estera Deptová
Vedoucí Hradec Králové
estera.deptova@gmail.com

Nina Sterneck
Dobrovolník IFES
ninasterneck@googlemail.com

Ester Lachmanová
Vedoucí Jihlava
e.lachmanova@gmail.com

Jiří Musil
Vedoucí PedF UK
pendragan@seznam.cz

Lukáš Hotový
Člen Rady UKH
lhotovy@centrum.cz

Tereza Jelínková
Vedoucí Ústí n.L.
TerezaFisarova@seznam.cz

Štěpánka Barotová
Vedoucí Brno
stepbar@gmail.com

Tereza Böhmová
Člen Rady UKH
tereza.pomi@gmail.com

Jonathan Swallow
Vedoucí Praha LF UK
jonathan.d.swallow@gmail.com

Clayton Ryan
Dobrovolník pro mezinárodní službu
claytonmryan@yahoo.com

Jordan Tomeš
Vedoucí Praha FF UK
elvisandhismom@gmail.com

Sara Monteiro
Vedoucí Pardubice
bf_saramonteiro@hotmail.com

Jan Procházka
Vedoucí Praha PF UK
jan.prochazka94@gmail.com

Kornelia Strzadalová
Vedoucí Ostrava
strzadalovakornelia@gmail.com

Jaroslav Pokorný
Člen Rady UKH
pokornyjaroslav@hotmail.com

Danuta Pokorná
Člen Rady UKH
danuta.pokorna@gmail.com

Eva Petržilková
Vedoucí kanceláře
petrzilkova.eva@gmail.com

Olaosebikan Akangbe
Vedoucí Praha ČZU
olaosebikanakangbe@yahoo.com

Gareth Morris
Mentor dobrovolníků IFES
garethgmorris@yahoo.co.uk

Jana Vlasáková
Člen Rady UKH
jana.vlasakova@centrum.cz

Nelleke Kruijmer
Dobrovolník pro rozvoj
nellekekruijmer@hotmail.com

Tomáš Uher
Vedoucí UKH
tomuher@gmail.com

Zdeněk Valenta
Předseda Rady UKH
zdenek.valenta@gmail.com

Naše historie

1990      První misionáři přijíždí do postkomunistického Československa: Govert van Dam a  Sjaak Visser z Holandska.

1991      IFES pomáhá založit národní organizaci -- Vysokoškolské biblické hnutí je registrováno. Marek Kraus byl prvním vedoucím.

1992      Na pomoc přijeli Beth Jones (USA), Rachel Savage (USA) a David Polendine (UK). Služba probíhá na bázi jednodlivých kontaktů. Petr Synak se stal součástí týmu.

1993      Pomáhat přijíždějí Annette Jeffrey (USA) a Ralf Pfau (Německo).

1994      Tým doplňuje Fred Průdek (USA), který v ČR zůstává permanentně.

1995      Pracuje se s jednotlivými studenty, hlavně v Praze, Ostravě a Olomouci. Michala Michálková jednou z prvních vedoucí skupinek.

1996      Petr Synak předává vedení VBH. Jonathan Lamb rozhodl vytvořit dvě hnutí. Jedno pro Českou republiku, jedno pro Slovenskou republiku. Do Rady českého hnutí patří Pavel Ruas, Petr Synak a Fred Prudek. Generálním sekretářem se stává Fred Prudek.

Formují se skupinky v Pardubicích, Ústí n.L., a na Hustiské fakultě UK v Praze.

1997     Gwen Harmston z Anglie a Amy Ryzi slouží v týmu VBH.

1998    John Robertson ze Severního Irska slouží v týmu VBH.

1999      Generálním sekretářem se stává Pollendine.

2000     Michala Michálková je prvním českým pracovníkem na poloviční úvazek. Misionáři odjíždějí.

2002     Dochází k přejmenování českého hnutí na UKH (Univerzitní křesťanské hnutí). Vedení UKH přebírá Aleš Čejka.

2003     Vznikají další skupinky v Praze: K-klub a na University of New York. Organizují se školení pro studenty. Aleš Čejka se stává Generálním sektretářem UKH (Gen Sec)

2005     Tým se rozrůstá o dalšího českého pracovníka, Tomáše Uhera a přijíždí 3 další misionáři: Gareth Morris, Andrew Farquhar a Peter Norris, všichni z Anglie. Skupinky mají 3-15 studentů. První English Camp!

2006     Andrew odjíždí a přijíždí Julia Wardropper (UK) a Maria Hofmeister (Německo). Na všech skupinkách probíhají každý semestr evangelizační akce, kontakt s desítkami nových studentů.

2007     Odjíždí Peter Norris a zůstávají Gareth, Maria a Julia.

2008     V Linzu se koná IFES evangelism conference, česká delegace má 20 účastníků. Po návratu vzniká skupinka na FF UK Praha. Aleše Čejku nahrazuje ve vedení Tomáš Uher, Julia a Maria odjíždějí. V týmu je Tomáš s Garethem. První studentský  misijní výjezd do Slovinska.

2009     Přijíždějí Craig Taylor, Jeremy Poyner a  Linda Trevitt, všichni z Anglie. První čeští studenti na zkušebních misijních akcích v UCCF, Anglii.

2011     První národní konference UKH se účastní 28 studentů, spolupracuje se se skupinkami nově na K-klubu, Olomouci, Praze Suchdole a PřF UK. V týmu: Judith Beattie (Irsko), Gareth, Tomáš, Craig a nově Nelleke Kruijimer (Holandsko) a Edwina Thorley (Anglie).

2012      Judith and Craig odjíždějí. Luke de Roemer a Joanna Poon se připojili k týmu. Eva Petržilková se připojuje k týmu jako administrativní pracovník.

2013     Luke de Roemer odjíždí zpět. Benjamin Smith se připojuje k týmu. Nelleke Kruijmer se stěhuje do Olomouce. Clayton Ryan se připojuje k týmu (v Olomouci). Jirka Král se stává českým dobrovolníkem.

2014     Bejamin Smith, Edwina Thorley, Joanna Poon a Jirka Král odcházejí z týmu. Přijíždí Jan Lervag z Norska.

2016     staň se součástí historie studentské služby v ČR ty!