Naše historie

1990      První misionáři přijíždí do postkomunistického Československa: Govert van Dam a  Sjaak Visser z Holandska.

1991      IFES pomáhá založit národní organizaci -- Vysokoškolské biblické hnutí je registrováno. Marek Kraus byl prvním vedoucím.

1992      Na pomoc přijeli Beth Jones (USA), Rachel Savage (USA) a David Polendine (UK). Služba probíhá na bázi jednodlivých kontaktů. Petr Synak se stal součástí týmu.

1993      Pomáhat přijíždějí Annette Jeffrey (USA) a Ralf Pfau (Německo).

1994      Tým doplňuje Fred Průdek (USA), který v ČR zůstává permanentně.

1995      Pracuje se s jednotlivými studenty, hlavně v Praze, Ostravě a Olomouci. Michala Michálková jednou z prvních vedoucí skupinek.

1996      Petr Synak předává vedení VBH. Jonathan Lamb rozhodl vytvořit dvě hnutí. Jedno pro Českou republiku, jedno pro Slovenskou republiku. Do Rady českého hnutí patří Pavel Ruas, Petr Synak a Fred Prudek. Generálním sekretářem se stává Fred Prudek.

Formují se skupinky v Pardubicích, Ústí n.L., a na Hustiské fakultě UK v Praze.

1997     Gwen Harmston z Anglie a Amy Ryzi slouží v týmu VBH.

1998    John Robertson ze Severního Irska slouží v týmu VBH.

1999      Generálním sekretářem se stává Pollendine.

2000     Michala Michálková je prvním českým pracovníkem na poloviční úvazek. Misionáři odjíždějí.

2002     Dochází k přejmenování českého hnutí na UKH (Univerzitní křesťanské hnutí). Vedení UKH přebírá Aleš Čejka.

2003     Vznikají další skupinky v Praze: K-klub a na University of New York. Organizují se školení pro studenty. Aleš Čejka se stává Generálním sektretářem UKH (Gen Sec)

2005     Tým se rozrůstá o dalšího českého pracovníka, Tomáše Uhera a přijíždí 3 další misionáři: Gareth Morris, Andrew Farquhar a Peter Norris, všichni z Anglie. Skupinky mají 3-15 studentů. První English Camp!

2006     Andrew odjíždí a přijíždí Julia Wardropper (UK) a Maria Hofmeister (Německo). Na všech skupinkách probíhají každý semestr evangelizační akce, kontakt s desítkami nových studentů.

2007     Odjíždí Peter Norris a zůstávají Gareth, Maria a Julia.

2008     V Linzu se koná IFES evangelism conference, česká delegace má 20 účastníků. Po návratu vzniká skupinka na FF UK Praha. Aleše Čejku nahrazuje ve vedení Tomáš Uher, Julia a Maria odjíždějí. V týmu je Tomáš s Garethem. První studentský  misijní výjezd do Slovinska.

2009     Přijíždějí Craig Taylor, Jeremy Poyner a  Linda Trevitt, všichni z Anglie. První čeští studenti na zkušebních misijních akcích v UCCF, Anglii.

2011     První národní konference UKH se účastní 28 studentů, spolupracuje se se skupinkami nově na K-klubu, Olomouci, Praze Suchdole a PřF UK. V týmu: Judith Beattie (Irsko), Gareth, Tomáš, Craig a nově Nelleke Kruijimer (Holandsko) a Edwina Thorley (Anglie).

2012      Judith and Craig odjíždějí. Luke de Roemer a Joanna Poon se připojili k týmu. Eva Petržilková se připojuje k týmu jako administrativní pracovník.

2013     Luke de Roemer odjíždí zpět. Benjamin Smith se připojuje k týmu. Nelleke Kruijmer se stěhuje do Olomouce. Clayton Ryan se připojuje k týmu (v Olomouci). Jirka Král se stává českým dobrovolníkem.

2014     Bejamin Smith, Edwina Thorley, Joanna Poon a Jirka Král odcházejí z týmu. Přijíždí Jan Lervag z Norska.

2016     staň se součástí historie studentské služby v ČR ty!