Odkazy

Připravili jsme pro vás seznam užitečných odkazů a věříme, že vám pomůže buď při službě nebo při hledání odpovědi na vaše otázky.

 
 


Přehled evangelikálních církví v ČR

Výběr církve je velice důležitý. Bůh nás stvořil tak, že potřebujeme ostatní křesťany, abychom se navzájem povzbuzovali, napomínali a společně rostli ve víře. Přestože žádná církev není dokonalá, tak je dobré se podívat na některé aspekty, které jsou pro církev důležité:

 • Je ta cirkev věrná evangeliu Ježíše Krista a vyučuje Bibli? (list Titovi l:9)
 • Jsou vedoucí v církvi podřízeni Písmu? (list Titovi 1:7-9)
 • Je tam opravdová starost o ostatní a podporují se navzájem ve víře? (Židům 10:24-25)
 • Je zřejmé, že je to křesťanská komunita, kde přetrvává láska k druhým? (1. Janův 3:11-18)
 • Dokážu si představit, že bych se v té církvi cítil doma a že bych mohl být zapojený do sborového života?

Abecední seznam evangelikálních církví v ČR

 1. Apoštolská církev
 2. Bratrská jednota baptistů
 3. Českobratrská církev evangelická
 4. Církev adventistů sedmého dne
 5. Církev bratrská
 6. Evangelická církev metodistická
 7. Jednota bratrská
 8. Křesťanské sbory
 9. Křesťanské společenství
 10. Slezská církev evangelická a.v.