PřF UK Praha

PřF UK Praha

Skupinka na PřF UK je partnerskou skupinkou UKH. :)

Setkání: každou středu od 8:30 na modlitby

Kotakt: Tomáš Uher: tomuher@gmail.com