Ostrava

Každé setkání organizujeme zvlášť podle časových možností členů.
Scházíme se obvykle Na hradbách 8, Moravská Ostrava.
Kontakt: Andrzej Molin (molinandrzej@gmail.com)