Pardubice

Přijďte na čaj, biblická zamyšlení a modlitby

Je ti křesťanská víra velkou neznámou? Jak je možné dnes věřit v Boha? Zajímají tě některé z následujících témat?

Přijď na malé občerstvení a poslechni si krátké povídání.

Program je v pondělí od 18:00 na Univerzitě Pardubice - fakulta chemicko-technologická.

Kontakt: Sara Monteiro: bf_saramonteiro@hotmail.com