PedF UK

PedF UK

Skupinka se schází v úterý v 15:00. Sraz je vždycky ve 15:00 u vrátnice na fakultě (Rettigova) a pak se jde do sálu společně.

více informací

Pokud chcete být do skupinky přidáni, kontaktujte:

Jiří Musil:  mus.jiri@gmail.com, tel: 724 303 315