PedF UK

PedF UK

Skupinka se schází v pátek od 11:00. Sraz je vždycky ve 11:00 u vrátnice na fakultě a pak se jde do sálu společně.

více informací

Pokud chcete být do skupinky přidáni, kontaktujte:

Jiří Musil:  mus.jiri@gmail.com