PedF UK

PedF UK

Skupinka se schází v pondělí v 17:30. Sraz je vždycky u vrátnice na fakultě (Rettigova) a pak se jde do sálu společně.

více informací

Pokud chcete být do skupinky přidáni, kontaktujte:

Jiří Musil:  mus.jiri@gmail.com, tel: 724 303 315