PřF UK

PřF UK

Skupinka na PřF UK se schází každé úterý na kolejích Otava od 20:00.

Kontakt: Ester Grohmanová,  778 014 342