Ústí n. Labem

Ústí n. Labem

Studentská křesťanská skupinka UJEP Ústí nad Labem

Scházíme se každé úterý v 19:00 v univerzitní kapli.

Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem.
Efezským 5:15-18

Pojďme společně hledat, co je Pánova vůle pro naší univerzitu a pro město, ve kterém studujeme.

Kontakt na ty, kteří by měli něco vědět ohledně konání skupinek:
Lucie Medřická, 728 424 888
Adam Vykouk, 604242449

https://www.facebook.com/groups/UKH.usti/about/