Založ novou

Sdílíš naši víru a naši vizi?

Proč nezaložit novou skupinku na své škole/fakultě/koleji?

Nech na sebe kontakt níže a my najdeme způsob jak Ti v tom pomoci!