Naše vize

Pomoci studentům

na českých vysokých školách

PROMYSLET

křesťanské hodnoty, výroky učitelů v biblických dobách a jejich relevanci v současném světě.

prověřit

věrohodnost biblických spisů, vztah k vědě, a odlišné světonázory i osobní životní zkušenosti.

prožít

atmosféru bezpečného prostředí pro různé názory, ale i společenství skrze zábavné, rekreační, tvořivé či kulturní aktivity. 

Jinými slovy, pomáháme studentům zažít...

Křesťanskou víru

Nahoru